I Sverige är vargjakten precis avslutad och precis som tidigare år har den inte passerat helt obemärkt – i Värmland blev jägarna fotograferade av organisationen Anti Poaching Unit.

Jägare jakthund litenNär man talar om jakt är det först och främst viktigt att alla jägare känner till de regler och har korrekt utrustning. På till exempel http://www.activeoutfit.se/ finns mängder av prylar varje jägare bör ha med sig på jakten, men det gäller att veta vilken typ av jakt som kräver vad. Under vargjakten som pågår mellan 2 januari och 15 februari så krävs till exempel kulvapen klass 1 och jakten får bara ske under strikt kontrollerade former. Enda gången som man exempelvis får använda hagelvapen är under skyddsjakt av varg och då måste jägaren i fråga fått dispens för användandet av Naturvårdsverket (Källa). Men det är inte alla som litar på att jägarna under vargjakten håller sig till reglerna. Nu i år till exempel har jägare i Värmland både själva blivit och fått sina bilars registreringsnummer fotograferade av en frivilligorganisation som själva gett sig ansvaret att se till så att jakten sker under korrekta former.

Anti Poaching Unit

I år fotograferades jägarna under vargjakten i Värmland av medlemmar i organisationen Anti Poaching Unit eller APU, skriver DN. Gruppen är en samling av poliser, säkerhetsfolk och jägare som själva utsett sig till naturens och jaktens väktare och enligt organisationens ordförande så fotograferar de och lämnar sedan fotona till polisen om de misstänker brott. I SvD skriver man dock att APU inte är emot licensjakten som sådan av varg då den är laglig men att ordföranden även poängterar att jakten genomförs av privatpersoner som ofta inte har 100 procentig koll på hur en laglig jakt ska genomföras. Ordföranden menar därför att på grund av detta så sker många misstag och att även viss kriminalitet försiggår – vilket enligt ordförandes mening rättfärdigar APU att vara närvarande och fota jägarna i förebyggande syfte.