Samhället är inte längre indelat i jägare och samlare. Jägare som med ren muskelkraft och list ser till att det kommer mat på bordet och att människor i den lilla byn överlever. Samlare som gör kartläggningar av de ätbara bären i skogen och samlar pinnar till kvällselden. I det moderna samhället har vi organiserat oss på andra sätt.  Men det finns fortfarande, av naturliga skäl, jägare. Jägare som kan sina vapen och sina verktyg.  Jägare som vet att: “Bajonetter är bra, men de duger inte till att sitta på.“ Att med etiken i tanken se till så att överskottet som finns i naturen hålls i balans. För att vi alla ska kunna samverka med varandra. Jakt är under rätt former en del av naturvården.

I Sverige finns det idag en dryg kvarts miljon registrerade jägare. Anledningarna till varför man uppskattar och sysslar med jakt är varierande. Lite intressanta fakta kring dagens jägare är:

”När man frågar varför de jagar, så svarar 64 procent att det främst är för rekreationsvärdet. 36 procent säger att deras främsta skäl är att få kött.
Älgjakten är den stora grejen för älgjägare. Den svenske ­jägaren lägger i genomsnitt ner nio dagar på älgjakten varje år. Jägarna avlossar årligen cirka drygt en miljon skott.”

Att vara ute i naturen

Naturen ger oss alla fler möjligheter till att uppleva vacker och orörd platser, även för dem som inte jagar. Det nya sätt vi människor idag lever på lämnar plats för fler inriktningar i samhället, än jägare och samlare. Som åskådare, som med kikare i handen under sin lediga tid njuter av att skåda både blommor, kvittrande fåglar och besynnerliga blad. Åskådare som med spänning väntar på sin beställda kikare från Citydel.se, för att sedan på håll kunna se djur och liv i skogen så mycket tydligare. Kikare som gör att man utan problem kan se några av skogens mest spännande arter.  Så länge vi är rädda och förvaltar tillgångarna väl, kan vi alla njuta av skog och mark.