Det har börjat diskuteras här och var om att använda hästar på samma sätt som förut och låta dem göra jobb som exempelvis att dra en gräsklippare. Att använda hästar är nämligen mycket bättre för miljön än vissa maskiner är.

12669136-ardenner

Liberalerna i Skellefteå föreslår nu att man under sommaren ska börja använda hästkörd gräsklippning i vissa delar av kommunen, skriver Norran. Framförallt vill man att den här typen av gräsklippning ska användas vid förvaltning av grönområden och parker. Varför man vill att det här förslaget ska bli verklighet beror på att det är en buller- och avgasfri metod och dessutom finns det både resurser och intresse i kommunen för projektet. I ett pressmeddelande skriver Liberalerna att hästarna kan arbeta som motorklippare samtidigt som de bidrar till en bättre miljö.

Hästar bättre för miljön

Hur kommunen ska genomföra detta står inte att läsa i artikeln men det är inte osannolikt att de köper en eller ett par hästlastbilar från http://www.torstensons.se/hastlastbilar.html och helt enkelt transporterar hästarna till de områden de behövs på. Att faktiskt använda hästarna som arbetsdjur, vilket man gjorde förr, är en bra tanke. För djuren är perfekta som det men har ersatts av maskiner eftersom de är mer effektiva. Ur miljösynpunkt är dock hästarna överlägsna eftersom de inte låter lika mycket som maskiner och definitivt inte släpper ut lika mycket farliga avgaser.

Användes som postbud

Här kan man läsa om att hästar användes som postbud förr och fungerade ungefär som dagens cykelbud. Detta var faktiskt inte så länge sedan utan det var vanligt på 60-talet att använda hästarna på det här viset. Då berodde det inte så mycket på att detta var bättre för miljön, utan man tyckte helt enkelt att det var smidigare än att köra med bil eller cykel.