Tanken med kretsloppet är att allt skall gå runt och komma tillbaka till moder jord. Den klassiska cirkeln där man får följa naturens gång om vem som äter vem. Rovdjuret som äter den lilla gräsätaren som i sin tur äter gräset, och sedan gödslar det och rovdjuret som sedan dör och blir uppäten av mindre asätare, bakterier och svampar för att sedan återvända till marken i form av avföring som gödslar marken och skapar gräsväxt, omloppet fortsätter i all oändlighet. Så länge kretsloppet får fungera i en ostörd miljö så fungerar det som klockverk, däremot är kretsloppet ett känsligt system som kan rubbas av minsta påverkan utifrån. En sådan påverkan är ofta människan och våra maskiner. Skogsskövling, försurningar och gifter har stört djurens naturliga miljö och många gånger är de oförmögna att repa sig efter det.

Naturkrafter

Jordens egna sätt att stöta ifrån sig energi är genom naturkrafter, under tiden som krafterna härjar som mest kan det vara minst sagt farligt. Krafterna heter också fundamental växelverkan och syftar på fyra krafter som påverkar jorden. Gravitation, magnetisk, svag eller stark kraft är de krafter som får vår jord att bland annat framkalla jordbävningar. Om jorden reagerar på människans utsläpp och missunnande är något som debatteras hejvilt om, men faktum är att vissa naturkatastrofer är helt naturliga, orkaner, jordbävningar och vulkanutbrott är en reaktion på väder eller plattor som rör sig. Däremot kan översvämningar, svält, skogsbränder, torka och extrema värmeböljor vara en effekt av människans påverkan. Förödelsen kan vara stor och liv slås i spillror när en jordbävning eller tornado slår till. Oväder som orkaner belägger hela städer under vatten och hus blåser bort.

smältande isPolarisen smälter

Ständiga rapporter kommer in om att polarisen smälter bort. Om den gör det på grund av ökad växthuseffekt på grund av människans utsläpp av koldioxid eller om det är ”dags” är något som forskarna debatterar fram och tillbaka om. Trots det att det nu är faktum att isen har minskat med flera procent till ytan så görs inga drastiska förändringar för att stoppa förloppet. Däremot kan det komma att bli jobbigt för oss människor när vi drabbas av översvämningar, flytande isberg, med mera.